Навигация

Видеогалерея

Почта


Административно-финансовый отдел

Основные функции задачи

Әкімшілік бөлімінің қызметкерлері жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Заңдарын, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілерін, облыс әкімінің қаулысын, өкімін, шешімін және басқа да құқықтық актілерін, сонымен қатар басқарманың бұйрықтарын басшылыққа алады.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес, бюджет шығыстарын жоспарлау үшін, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі, яғни басқарма, бюджеттік өтінімдерді әзірлеу және оларды бюджеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органға, бюджет шығыстарының жалпы көлемін анықтап, басқарма қарамағындағы әр бір орман шаруашылықтары бойынша шығыстардың болжамды көлемін анықтап, жергіліті бюджеттен қаржыландырылатын барлық шығындарды тексеріп, жинақтап, өкілетті органға тапсырып, қорғайды;
Басқарманың қаржылы-экономикалық қызметін басқарып, Басқарманың және оның қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің экономикалық қызметін, бухгалтерлік есептерін тапсырылуын және жүргізілуін қадағалау;
Басқарманың қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің қаржылық-экономикалық қызметін үйлестіру;
Басқармаға облыстық бюджеттен бөлінген қаржыны тиімді де мақсатты жұмсалғанын қадағалап, жоғарыда аталған Заңдылықтарды басшылыққа алу.

Исполнение бюджета

Информация по исполнению бюджета на 2013 год

 Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области согласно плану финансирования на 2013 год по программе 254 001 000 «Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей  среды на местном уровне» выделено 68 929 тыс. тенге, по программе 254 002 000 «Установление водоохранных зон и полос водных объектов»  выделено         78 232 тыс.тенге, по программе 254 004 000 «Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем» выделено 792 315 тыс.тенге, по программе 254 008 000  «Мероприятия по охране окружающей среды»  выделено 306 900 тыс.тенге, по программе 254 013 000 «Капитальные расходы государственного органа» выделено 496,0 тыс.тенге, по программе 254 005 000 «Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение» выделено  806 450  тыс.тенге в т.ч.:

Алакольское государственное учреждение лесного хозяйства- 62838,0 тыс. тенге;

Баканасское государственное учреждение лесного хозяйства- 64522,0 тыс. тенге;

Борлитобинское государственное учреждение лесного хозяйства- 36512,0 тыс. тенге;

Жаркентское государственное учреждение лесного хозяйства- 52936,0 тыс. тенге;

Жонгарское государственное учреждение лесного хозяйства – 31509,0 тыс. тенге;

Каскеленское государственное учреждение лесного хозяйства- 39040,0 тыс. тенге;

Кегенское государственное учреждение лесного хозяйства- 68772,0 тыс. тенге;

Куртинское государственное учреждение лесного хозяйства- 50214,0 тыс. тенге;

Нарынколское государственное учреждение лесного хозяйства -    64758,0   тыс. тенге;

Талдыкорганское государственное учреждение лесного хозяйства   - 74411,0 тыс. тенге;

Уйгурское государственное учреждение лесного хозяйства -     67845,0  тыс. тенге;

Уйгентасское государственное учреждение лесного хозяйства   - 48388,0    тыс. тенге;

Уштобинское государственное учреждение лесного хозяйства - 63 602,0 тыс. тенге

Шелекское государственное учреждение лесного хозяйства- 50 469,0 тыс. тенге;

Государственное пририродоохранное учреждение "Кызыл жиде"- 30634,0  тыс. тенге;

 по программе 254 103 000 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» выделено 30 240,0 тыс.тенге,  по программе 254 106 000 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выделено          38 189,0 тыс.тенге, по программе 254 032 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделено 56 661,0 тыс.тенге  в т.ч.:

Алакольское государственное учреждение лесного хозяйства- 3642,0 тыс. тенге;

Баканасское государственное учреждение лесного хозяйства- 1635,0 тыс. тенге;

Борлитобинское государственное учреждение лесного хозяйства- 1915,0 тыс. тенге;

Жаркентское государственное учреждение лесного хозяйства- 3233,0 тыс. тенге;

Жонгарское государственное учреждение лесного хозяйства – 1742,0    тыс. тенге;

Каскеленское государственное учреждение лесного хозяйства- 1722,0 тыс. тенге;

Кегенское государственное учреждение лесного хозяйства- 3120,0 тыс. тенге;

Куртинское государственное учреждение лесного хозяйства- 1870,0 тыс. тенге;

Нарынколское государственное учреждение лесного хозяйства -    6540,0 тыс. тенге                                                                                                                                                                      

Талдыкорганское государственное учреждение лесного хозяйства   - 10787,0 тыс. тенге;

Уйгурское государственное учреждение лесного хозяйства -     4049,0 тыс. тенге;                                                                                                                                                                                                     

Уйгентасское государственное учреждение лесного хозяйства   - 3989,0   тыс. тенге;                                    

Уштобинское государственное учреждение лесного хозяйства – 5899,0 тыс. тенге;

Шелекское государственное учреждение лесного хозяйства- 3108,0 тыс. тенге;

Государственное пририродоохранное учреждение "Кызыл жиде"- 3410,0  тыс. тенге;

                Освоение бюджетных средств на 01 октября 2013г. составило 99,9%.

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2018. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.